Det här var anslaget och illustrerat med en lämplig bild på ett kontor jag besökte:

Are you lonely?
Tired of working on your own?
Do you hate making decisions?
HOLD A MEETING!

You can –
See people
Show carts
Feel important
Point with a stick
Eat donuts
Impress your colleagues

All on company time!

MEETINGS – THE PRACTICAL ALTERNATIVE TO WORK

Vad är din erfarenhet av mötet på jobbet? Det är inte ovanligt att 20 – 40 % av ens arbetstid går åt till möten men undersökningar i Sverige har visat att hälften av alla möten inte har ett egentligt tydligt syfte. Halva mötestiden uppfattas också som ineffektiv och en tredjedel av deltagarna anser att mötet inte egentligen angår dem.
Malin Åkerström, professor i sociologi i Lund, leder forskningsprojektet ”Mötet och den administrativa människan”. Hon säger att mötet blivit en självklar arbetsordning som ingen ifrågasätter och att bakom de många mötena nog ligger tanken på att man vill ha en så tydlig demokrati som möjligt på arbetsplatsen, alla ska vara med och bestämma.
Andra påpekar att, medan allt annat i arbetslivet effektiviserats, har inget gjorts när det gäller möten. De kan hållas utan att det är tydligt vad som ska uppnås, utan krav på förberedelse och utan att man tänkt igenom vilka som behöver närvara och vilka regler som måste följas under mötet. Mycket av chefers arbete går ut på att leda möten men få utbildas i den uppgiften.
Dessutom låter man ofta digitala kalendrar bestämma hur lång tid ett möte ska ta och då bokar man vanligen, för säkerhets skull, in heltimmar. Kan man se kollegornas kalendrar är det också alldeles för lätt att boka in möten i deras.
Det här har skapat begreppet Mötesinfarkt. Den som springer från ett möte till ett annat hinner inte samla nog med syre och beslutskraft däremellan. Sedan är är ofta alla bra sammanträdesrum bokade långt i förväg. Det är också en del av infarkten.
Vill du föredra möteskulturen på din arbetsplats? mer inspiration kan du få om du googlar på ”Onödiga möten” och klickar på Bilder.