Stadsstater som Venedig, Genua och Florens var mäktiga aktörer i det europeiska affärslivet under medeltiden. Venedig behärskade Medelhavet och därigenom handeln med Asien men också Genua och Florens var periodvis mäktiga aktörer på marknaden. Finansfamiljen Medici i Florens är också ett exempel på en släkt som fortfarande är känd även om den siste i ätten dog redan på 1700-talet. I affärsverksamheten utvecklades många rutiner och begrepp som vi använder än idag. Dubbel bokföring och ord som saldo, revers, debet, kredit och konkurs är exempel på det.

Benedetto Cotrugli var verksam i Neapel på 1400-talet och skrev boken Libro de l’Arte de la Mercatura. I den hittar vi en av de tidigaste beskrivningarna av dubbel bokföring men han ger också praktiska råd om hur man hanterar fordringar. Du ska alltid betala dina räkningar i tid eftersom det skapar förtroende för dig och får dessutom andra att respektera dina fakturor, skriver han. Några dagar innan din fordran förfaller bör du besöka din kund och vänligen påminna honom om att han snart förväntas betala. Om du då får reda på att han inte kan betala ger du en eller möjligen två veckors respit. Om han fortfarande inte kan betala skrivs en ny skuldsedel och den gamla rivs. Skälet är, skriver Cotrugli, att en gammal skuld inte upplevs lika viktig som en ny. Efter några år kanske den bara känns som värd halva beloppet!

Det som också är intressant är att många finansmän och företagsledare på den tiden förde dagböcker och skrev berättelser som ger oss en god inblick i hur det var att leda företag. Dessutom finna många avtal bevarade. När familjen Medici skulle tillsätta en lokal vd, som vi kan kalla honom, i Brügge valde de Angiolo Tani och erbjöd honom också en minoritetspost i det lokala bolaget. Avtalet är bevarat och flera punkter är intressanta:

Tani får inte låna ut pengar eller ge kredit till kyrkans dignitärer utan Medicis tillstånd. Kunderna skulle vara lokala köpmän och hantverkare. De var tydligen mer pålitliga. Bryter han mot detta blir han bötfälld. Han fick inte heller gå i borgen för någon eller resa utanför Flandern utan huvudmannens tillstånd. Det gällde också privatresor. Om han inte försäkrade en transport och den gick förlorad fick han ersätta den med egna pengar. Alla gåvor han kunde få av större värde tillhörde familjen Medici. Han var också förbjuden att delta i kort- eller tärningsspel om pengar. Gjorde han det ändå skulle eventuella spelvinster tillfalla företaget. Han var även förbjuden att själv, eller genom ombud, ägna sig åt privata affärer utanför bolaget. Gjorde han det ändå skulle han betala böter och eventuella vinster från den olovliga verksamheten skulle tillfalla Medici. Slutligen var han också förbjuden att ta emot kvinnor i sin bostad. Överträdelse bestraffades också det med böter. Familjen Medici kunde också, som huvudägare, göra revision när som helst och samarbetsavtalet kunde sägas upp med omedelbar verkan. Om lön skrivs inget så man får anta att den följde det ekonomiska resultatet i relation till den andel han hade i företaget. Om semester skrevs inget. Inte om pensionsavsättningar, sjukförsäkringar eller avgångsvederlag heller. Förväntningarna var tydliga och sanktionerna likaså. Troligen finns det bolagsstyrelser som även idag önskat att något av Tanis villkor stått i deras avsatte vd:s avtal!